Lista produktów producenta: KALI Protectives

KALI Protectives
Nazwa firmy wywodzi siê siê od hinduskiej bogini zniszczenia, chaosu i odrodzenia.
Kali Protectives projektuje sprzêt ochronny dla zawodników, sportowców i tych, którzy przesuwaj¹ granice swoich mo¿liwoci na wy¿szy poziom. Celem Kali Protectives jest doskonalenie i perfekcja. U¿ywaj¹c najnowszych dostêpnych technologii chce tworzyæ najbardziej komfortowe produkty ochronne na rynku.

Chwilowo brak produktów tego producenta w naszym sklepie.